Plazmový generátor RPZ 14


Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj založený na výzkumu působení plazmatického výboje (jako přenosového média elektromagnetických pulsů) na mikroorganismy, a navazuje na poznatky významného mikrobiologa minulého století Dr. Royala Raymonda Rifa. Tento génius přišel ve čtyřicátých letech minulého století s novým pohledem na léčení nemocí, které dokázal po mnohaletém výzkumu také s úspěchem aplikovat v praxi.

Plazmový generátor RPZ 14 umí spolehlivě a přesně pracovat s frekvencemi v rozmezí 1 - 900 000 Hz, díky čemuž se jeho výrobce stává naprostou jedničkou mezi výrobci podobných zařízení, a to v celosvětovém měřítku. Přístroj zároveň dokáže produkovat harmonické frekvence v řádu MHz a to ve zcela funkční a účinné podobě.

Dr. Rife zjistil, že každý mikroorganismus má svou vlastní a pro svůj druh unikátní frekvenci (jakési vlnění, které jej odlišuje od jiných mikroorganismů). Pokud tuto frekvenci uměle vytvoříte a zaměříte s dostatečným výkonem na příslušný mikroorganismus, tak po velice krátké době dojde k jeho destrukci. Takovéto přesné smrtící frekvence se nazývají MORs (Mortality Oscilations Rates) a pro každý druh mikroorganismů jsou specifické. MORs frekvence musí být naprosto přesné a působit dostatečně dlouhou dobu, aby došlo ke zničení cíle, proti kterému je jejich působení zaměřeno. Jedná se fyzikální jev vzájemné rezonance, který je známý již přes sto let. Všeobecně známým příkladem tohoto jevu je operní zpěvák, který dokáže určitým neměnným tónem rozkmitat sklenici na víno, až dojde k jejímu zničení. Ovšem působení tohoto neměnného tónu musí trvat po určitou dobu, aby frekvence prošli celou sklenicí, a až po té začne fungovat destruktivní působení.


Přístroj je certifikován státním Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., Praha.