Kineziologie – metoda One Brain


One Brain metoda je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají mnozí psychologové, lékaři, učitelé, ale i laici po celém světě. Jedná se o jemnou metodu, kdy pomocí jednoduchého svalového testu je možné odstranit dlouhodobé problémy a zátěže. Metoda je vhodná pro všechny věkové kategorie a pro široké spektrum fyzických i psychických problémů.

Tato metoda pracuje s teorií, že sval čí skupina svalů má určitý vliv na orgány člověka, a že lidské tělo „skladuje“ traumata z našich životů právě ve svalech, které jsou jeho komunikační součástí. Při provádění svalového testu se nalaďujeme na neurologický systém těla, který nám pomáhá odhalit skryté příčiny a podstatu problému. Metoda One Brain vychází z předpokladu, že při vzniklém problému jde o špatnou komunikaci mezi pravou a levou hemisférou mozku, a že problém vznikl v důsledku prožitého strachu, bolesti nebo strachem z bolesti. Takto vzniklé bloky v naší mysli je možné jednoduchými korekcemi odstranit.

Mozek a kineziologie

Z pohledu kineziologie chování je třeba posuzovat mozek v předozadní ose. Rozdělíme-li tedy mozek vertikální rovinou procházející uchem, tak dostaneme přední a zadní část mozku. V zadní části mozku se nachází mimo jiné i „centrum společné integrační plochy, nebo-li SIP“.

Společná integrační plocha analyzuje a uchovává všechny informaci zachycené našimi smysly (vizuální, somatické, sluchové, apod.), ale také spojuje to, co se děje v našem životě se zkušenostmi již uloženými v naší paměti. SIP je centrum našeho ega, představy o sobě samém a úcty k sobě samému. Funkce SIP by se dala přirovnat k fungování počítače – to, co do ní uložíme, bude odpovídat tomu, co z ní vyjde prostřednictvím naší mluvy a naší řeči těla. A právě toto nás nutí v rámci pudu sebezáchovy a bez možnosti volby, opakovat vzorce chování nabyté minulými zkušenostmi, tak abychom byli uchráněni utrpení nebo k zajištění fyzického či psychického přežití. Takže zjednodušeně řečeno naše centrum společné integrační plochy říká: „Pozor, nepokoušej se to dělat jinak, je to nebezpečné“ nebo „toto se ti rozhodně nemůže podařit“ nebo „život je krutý, je to neustálý boj“. Takovéto a podobné další úvahy zkreslují naši realitu vnímání a omezují hranice našich možností.

Díky metodě One Brain je možné naši mysl „převychovat“. Za pomoci konkrétních cviků a postupů nám pomáhá zapojit přední část mozku, kde je sídlo naší krátkodobé paměti. Pomáhá nám propojit obě části mozku tak, aby nám byla znovu navrácena možnost vědomé volby i v situacích, kdy se domníváme, že takovou možnost nemáme.

Barometr chování

Jedná se o jeden ze základních nástrojů kineziologické metody One Brain.

Je to tabulka umožňující, pomocí svalového testu, určit kde se nachází emocionální bloky, které se v životě klienta projevují s určitým zvláštním psychologickým nebo fyzickým problémem.

Skládá se ze tří částí zahrnující emoce na úrovni vědomí, podvědomí a těla. Každá úroveň je dále rozdělena na šest kategorií, jež jsou tvořeny slovy vystihujícími přesně dané a rozdílné emocionální stavy. V pravé části jsou slova vystihující pociťovaný negativní stav a v levé části jsou slova charakterizující žádoucí pozitivní duševní stav.


One Brain metoda nediagnostikuje ani neléčí, ale tím že se odstraní bloky v naší mysli, tak dojde k uvolnění energetického toku v těle a k zapojení samoléčících sil organismu. Kineziologické odblokování není náhradou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.