Tak trochu jiný přístup ke klientovi


Vzhledem k tomu, že si uvědomuji, že člověk funguje jako celek a jeho problémy nejsou nikdy jednostranné, ale jsou důsledkem na sebe navzájem navazujících problémů a disharmonií, tak se je vždy také snažím řešit komplexně. Pokaždé, když se dívám na člověka, tak si říkám, jak je příroda geniální, že dokázala sestrojit něco tak neuvěřitelně důmyslně komplikovaného a při tom funkčně perfektního. A to, že se něco pokazí, je až výsledek následku a příčiny. Z tohoto důvodu nesouhlasím s tím, že stačí namasírovat bolavá záda a bude klid nebo napravit nestejně dlouhé nohy a vše bude v pořádku nebo vzít si výživové doplňky a budu zase zdráv, a tak dál. Ano, tato částečná řešení pomohou dočasně pomoci, ale obtíže mají tendenci se v určitých intervalech vracet. Proto je vždy třeba zamyslet se, pokud požno nalézt příčinu problému, a následně zapojit co nejvíce podpůrných technik, aby bylo dosaženo trvalé nápravy. Ve snaze pomoci, s co nejlepším maximálním výsledkem, nabízím svým klientům i "Tak trochu jiný přístup....".

Klient má u mě vždy možnost volby. Buď může navštěvovat mnou nabízené služby tak, jak jsou uvedeny v ceníku dle svého uvážení a aktuálních potřeb nebo se rozhodne pro druhou možnost a tou je "celkový přístup".


Celkový přístup ke klientovi

Celkový přístup funguje tak, že je s klientem vyplněn dotazník a udělán velice podrobný úvodní pohovor o tom, co potřebuje vyřešit a co ho trápí, a to včetně elekroakupunkturní, typologické a fyzické diagnostiky. Tento úvodní pohovor trvá cca 3 hodiny.

Na základě zjištění při úvodním pohovoru je následně stanoven postup, jak bude probíhat následující spolupráce s klientem. Postup, pořadí a druh metod stanovuji vždy v souladu s aktuálními potřebami klienta. Některé metody, které používám nejsou součástí mé bězné nabídky služeb. Jendá se například o práci s akupresurními body, různé mobilizační metody, měkké techniky, specifické použití baněk, homeopatická repertorizace, nejrůznější detoxikační kůry, Reiky, práce s drahými kameny, aplikovaná kineziologie, plazmový generátor, apod. Pro zajištění úspěšnosti je nutná aktivní spolupráce klienta, která se může sestávat například z potřebného cvičení doma, apod. Je třeba, aby si klient uvědomil, že mu nikdo nepomůže tak dobře, jako on sám sobě, že jenom on nese zodpovědnost za své zdraví a spokojený život. A ti druzí, jako například maséři, terapeuté, lékaři, kartářky, fyzioterapeuti, věštci, homeopaté jsou mu pouze průvodci na této cestě.

Podmínkou úspěchu je pravidelnost a důslednost až do doby, než bude problém vyřešen ke spokojenosti klienta. Intenzita návštěv závisí na řešeném problému, ideálně je to minimálně 1x měsíčně. Termín a délka dalšího setkání je vždy dohodnut předem. Délka kontrolních sezení se pohybuje od 1 do 2 hodin (opět závisí na řešeném problému).

Výhodou takto vedeného přístupu je i zvýhodněná cena oproti běžným ceníkovým cenám. Cena je počítána jednotně za jakoukoliv metodu (a to až na 1 nebo 2 výjimky), což je pro klienta daleko přehlednější a zbavuje ho to obav, kolik ho co bude stát, obzvlášť když jsou metody během sezení kombinovány. Vzhledem k tomu, že při celkovém řešení problému není možné vyřešit vše za jedno sezení, tak tato služba je možná vždy pouze na základě zakoupení pernamentky na 10hodin.

Cena jedné hodiny za jakoukoliv aplikovanou metodu je 500,-Kč.

Cena pernamentky na 10 hodin je 5000,-Kč.


Tak trochu jiný přístup ke klientovi. Každý člověk je originál.