Preparáty Joalis


Všechny preparáty jsou schváleny jako doplňky stravy a při testech státními orgány byly kladeny vysoké nároky na jejich kvalitu a čistotu. Je tudíž třeba s nimi zacházet jako s potravinovými doplňky a uvědomit si, že nenahrazují léky předepsané lékařem. Vzhledem ke své povaze mohou být preparáty firmy Joalis kombinovány s jinými doplňky stravy i léky předepsanými lékařem.

Jednotlivé preparáty jsou sestaveny tak, aby obsahovaly vhodnou kombinaci bylin a holografické informace o toxinu v konkrétní tkáni. Tato kombinace je spouštěčem pro očistné reakce organismu, který zaktivuje vlastní imunitu a spustí samouzdravovací procesy lidského těla. Zároveň preparáty pomáhají k odstranění škodlivých blokujících emocí, které umožnily ukládání nežádoucích toxinů.

Je-li toxin přítomen, tak díky aktivaci imunitního procesu začne docházet k vyloučení toxinů již v prvních dnech a týdnech po začátku užívání přípravků. Není-li toxin přítomen, pak ke spuštění imunitní odezvy nedojde.

Preparáty jsou v několika podobách a volí se dle aktuální potřeby klienta. Účinná bylinná látka i holografické informace mohou být zafixovány pomocí alkoholu (kapky), na vláknině (tobolky) nebo v cukerném roztoku (sirup).

Joalis preparáty mají svá specifika. Aby bylo zajištěno jejich maximální účinnosti a nedošlo k jejich znehodnocení, tak je jejich užívání a uchovávání podmíněno několika zásadami:

  • Základním a velice důležitým pravidlem je, že 20min před a 20min po užití preparátů je potřeba omezit činnosti, které mohou jejich účinek anulovat. Zejména se jedná o kouření, nejíst a nepít žádné nápoje (kromě čisté vody), nečistit si zuby mentolovou pastou.
  • Preparáty, které jsou často v podobě kapek se aplikují buď přímo do pusy, nebo do sklenice s vodou, nebo na plastovou lžičku (nesmí být kovová). Výjimečně je možné lihové preparáty aplikovat na čistou kůži.
  • Preparáty se užívají 1-2x denně dle aktuální potřeby klienta, zpravidla 10 kapek na jednu aplikaci nebo 1-3 tablety denně.
  • V případě, že si klient není jistý, jak se preparát užívá, nechť se řídí pokyny uvedenými na obalu jednotlivých preparátů.
  • V případě, že klient náhodou jeden den vynechá, tak se nic neděje. Zameškaná dávka se dodatečně již neužívá, ale pokračuje se normálně den následující. Nicméně větší nesystematičnost v užívání se může projevit na účinnosti celé kůry.
  • Je-li vytestováno více preparátů najednou, tak se užívají současně až do úpěného vypotřebování. Preparáty se užívají až do konce i v případě, že došlo ke zmírnění nebo úplného ustoupení obtíží.
  • V případě aplikace více preparátů je důležité dodržet odstup mezi užitím jednotlivých preparátů alespoň 2 minuty. V případě nedodržení této časové prodlevy může dojít k vyrušení účinku.
  • Preparáty skladujte v suchu při pokojové teplotě. Je důležité dodržet dostatečný odstup od silného elektromagnetického pole, jako jsou počítače, mikrovlnná trouba, mobilní telefon, tablet, apod.

Žádný z preparátů firmy Joalis nenahrazuje léky předepsané lékařem! Preparáty užívejte a skladujte dle pokynů uvedených na obale.