Řízená vnitřní očista - metoda C.I.C.(Controlled Inner Cleansing)


Zakladatelem metody je český lékař MUDr. Josef Jonáš

Metoda vychází z jednoduché myšlenky a to, že tak jak člověk dodržuje každodenní vnější hygienu (čištění zubů, mytí apod.), tak by mělo být logické čistit tělo pravidelně i zevnitř.

Denně přijímáme z okolního prostředí spoustu toxinů, které tělo nedokáže vždy spolehlivě zpracovat a odstranit, a proto je mu potřeba pomoci. Řízenou očistou pomáháme našemu tělu zbavit se přebytečných a těžko odstranitelných nečistot, které mají tendenci se jinak usazovat a zanášet náš organismus. Toto se následně odráží nejenom na našem zdravotním stavu, ale i na naší fyzické a psychické kondici a s tím spojené odolnosti vůči vnějším vlivům.

Metoda Řízené vnitřní očisty zahrnuje přesnou metodiku a logicky sestavené detoxikační postupy, tak aby byla co nejefektivnější v co nejkratším čase. K tomu nám, mimo jiné, slouží i celá řada vysoce kvalitních, roky ozkoušených a čistě přírodních preparátů.

Optimální složení očistné kůry a dávkování je nutné konzultovat se zkušených terapeutem. V opačném případě nemusí Vámi vybrané preparát správně zacilovat na Váš problém a nemusí dojít k požadované reakci organismu.


Detoxikace pod vedením odborníka umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků, neboť je přesně cílená na váš organismus a obtíže.


Řízená vnitřní očista – Metoda C.I.C. nediagnostikuje ani neléčí a tudíž není náhradou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Preparáty firmy Joalis jsou potravinové doplňky a nenahrazují léky předepsané lékařem!