Více o Plazmovém generátoru RPZ 14


Obecné informace

Plazmový generátor RPZ 14 od firmy Z-Technology s.r.o. funguje na principu bezkontaktního přenosu frekvencí a vychází z výzkumů Dr. Royala Raymonda Rifa. Na výstupu, který zapaluje plazmový výboj je napětí kolem 5000 - 8000 Voltů a skokové proudové nárazy dosahují několik stovek Ampérů. Frekvence jsou generovány na základě přesného složení vzácných plynů a pulsy dosahují až do vzdálenosti patnácti metrů (průměr okruhu působení). Plazmový generátor RPZ 14 pracuje naprosto přesně a bez zkreslení výstupních impulsů od 1Hz až do 900kHz. Při ničení patogenů nezasahují tedy vygenerované frekvence do frekvenčního pásma člověka, protože frekvence vysílané lidským tělem se pohybují v rozmezí mezi 1,52 až 9,46 MHz. Přesně vygenerovanými frekvencemi je možné účinně ničit patogeny, jako viry, bakterie, mikroskopické vláknité houby, prvoky, vybrané druhy parazitů, ale i některé infekce rezistentní na antibiotika a desinfekce. Velkou předností tohoto přístroje je, například oproti přístroji Ravo Zapper či běžným frekvenčním generátorům, že dokáže pronikat celým tělem včetně všech měkkých i tvrdých tkání, a tím se stává prozatím bezkonkurenčně nejefektivnějším přístroj svého druhu.


Efektivní nastavení frekvencí

Na základě co nejpřesnější detekce patogenů je možné cílené nastavení MORs frekvencí (smrtících frekvencí), tak aby došlo ke zničení nežádoucích mikroorganismů v co nejkratší době. Pro co nejpřesnější detekci patogenů je doporučováno absolvovat měřením na přístroji Sensitiv Imago 530, který měří s 96% přesností (jedná se o přístroj Medical Device Class IIA). V případě, že má klient k dispozici výsledky lékařských testů (stěry, výtěry), lze plazmový generátor nastavit dle těchto podkladů.

Doba potřebná k usmrcení nežádoucích patogenů je závislá na konkrétním druhu mikroorganismu, na jeho velikosti, biologických vlastnostech, patogenezi i patogenitě. V některých případech stačí pustit frekvenci na 3 minuty, někdy je třeba plazmovat 10 a více minut, a někdy je nutné plazmovací frekvence aplikovat opakovaně. Frekvencí patogenů existuje obrovské množství a je naprosto neefektivní generovat náhodné frekvence takzvaně „od boku“. Pro práci s plazmovým generátorem tedy třeba problematice rozumět, mít dostatečné znalosti z oblasti mikrobiologie i parazitologie a umět „číst“ v symptomech klienta informace potřebné pro vygenerování účinných frekvencí.

Disponujeme přesnými MORs frekvencemi, které působí na jednotlivá vývojová stádia patogenů a po dokončení aplikujeme podpůrné frekvence zaměřené na lymfatický a imunitní systém a na orgány zprostředkovávající zpracování a odvod odpadních látek z těla. Díky čemuž dochází k nastartování imunitního systému organismu, což pozitivně přispívá k jeho důkladné očistě a harmonizaci.


Jak probíhá plazmování

Ošetření plazmovým generátorem probíhá neinvazivní, bezbolestné a naprosto jednoduché. Během plazmování si můžete číst, jíst, psát, učit se. Vaše děti si mohou hrát se stavebnicí nebo si třeba malovat. Plazmový generátor RPZ 14 je možné si pronajmout pouze v prostorách provozovny.

Dá se očekávat, že v rodině je stejná nebo podobná parazitární zátěž, a proto je doporučováno, aby plazmovací kůru absolvovali všichni členové domácnosti včetně domácích mazlíčků, a to vše za jednu cenu. S ohledem na velikost prostor je maximální doporučený počet stanoven na 5 osob).

Obsluha přístroje je po celou dobu plazmování plně k dispozici, ať již budete mít dotazy k tomuto typu alternativy nebo si budete chtít dát zdarma detoxikační či jiný čaj.


Reakce na plazmovací dávky

Je nutné si uvědomit, že při plazmování dochází k masivnímu úhynu vytypovaných patogenů, které jsou plní metabolitů, toxických látek, cukrů, kyselin,…apod., a dá se tudíž předpokládat, že tělo bude potřebovat určitou dobu na rekonvalescenci a vyrovnání se těmito cizorodými látkami. K bezproblémové očistě organismu po plazmování vydatně přispívá i pravidelný pitný režim, který by měl být minimálně 2,5l tekutiny denně.

Nejčastějšími projevy (ne však bezpodmínečnými) můžou být:

  • Únava, která může trvat i několik dní po plazmování. V den plazmování se nedoporučují žádné velké fyzické výkony, ale spíše klidnější režim. V následujících 1 - 2 dnech nastavit režim dle aktuálního stavu klienta.
  • Někteří klienti mohou reagovat krátkodobými střevními obtížemi - řidší stolice až průjem. Dočasně jinak zapáchající nebo i zbarvená stolice. V případě většího množství parazitů může dojít k zácpě.
  • Při odplavování toxinů z těla se může, v některých případech, dostavit bolest hlavy.
  • Dočasně jinak zapáchající či zbarvená moč. Většinou maximálně 1 – 2 dny po plazmě.
  • Dočasné zvýšené pocení s vyšším obsahem solí.
  • Výjimečně se může projevit krátkodobá nevolnost, která se u některých klientů může projevit už během plazmování.
  • Někteří klienti pociťují po plazmovací dávce velký nárůst energie nebo zvýšenou chuť k jídlu.
  • Cca 3 týdny po absolvování plazmy může dojít k dočasnému zhoršení výsledků při laboratorních testech, proto se nedoporučuje v tomto období testy absolvovat, protože jejich výsledky nemusí mít dlouhodobě vypovídající hodnotu. Bylo by tak pouze plýtvání časem a prostředky Vás i Vašeho lékaře.

Plazmovací kůra skončila, co dál?

Je důležité si uvědomit, že mnoho patogenů je polymorfních a velice dobře se množí, mají-li k tomu vhodné podmínky. Z tohoto důvodu je třeba zároveň změnit i vnitřní prostředí lidského těla, jinak budou mít parazité tendenci se vracet. Po plazmování je proto doporučována enzymoterapie, alkalizace těla ve spojení s harmonizací a dočištěním informativními preparáty. V některých případech bývá doporučena i terapie zaměřená na emoční příčiny klientových obtíží. Některé z těchto terapií je možné absolvovat v poradně Rovnováhy nebo Vám je doporučen ověřený specialista.


Pro koho není ošetření plazmových generátorem vhodné?

Plazmový generátor RPZ 14 není zdravotnický přístroj a je nevhodný pro těhotné ženy, osoby s kardiostimulátorem a pro osoby trpící epilepsií.


Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není rozhodně zamýšlen k léčení či ošetřování nemocí. RPZ 14 není zdravotnický prostředek.