Trocha fyziky


Frekvenční terapie - plazma

Stránka je v přípravě...


Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není rozhodně zamýšlen k léčení či ošetřování nemocí. RPZ 14 není zdravotnický prostředek.