Bachova květová terapie


Objevitelem těchto květových esencí byl Dr. Edward Bach, který jako první zjistil, že v rostlinách se skrývají vibrace, které odpovídají vibracím lidské duše, pocitům a emocím, a které správným výběrem a použitím mohou pomoci nastolit v člověku ztracenou harmonii a vyrovnanost, a tím zabránit nemoci, aby se rozšířila, nebo napomoci jejímu vyléčení.

Dr. Bach věřil, že každý nezpracovaný problém, který člověk během života „utrpěl“ blokuje jeho životní energii. Filozofií Dr. Bacha bylo, že “zdravá mysl přináší zdravé tělo“ a tak postupem času dal vzniknout systému 38 esencí z květů, keřů, stromů a vody, které působí na emocionální úrovni, aniž by potlačovaly negativní pocity, ale mění je v pozitivní postoje, které podporují a probouzí v člověku proces sebeuzdravení. Esence uzdravují člověka jako individuum, neléčí konkrétní nemoc nebo její symptomy, ale působí na emocionální hladinu jedince.

Bachovy květové esence je možné používal nejenom pro člověka, ale i pro zvířata a rostliny.

Jedná se o přírodní produkt bez vedlejších účinků a kontraindikací.


Bachova květová terapie nediagnostikuje ani neléčí, ale pomocí esencí se harmonizuje naše mysl, čímž nám umožňují překonávat každodenní problémy a tím podpořit naši životní sílu. Bachova květová terapie není náhradou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.