Celkový přístup

Při sestavování nabídky služeb bylo vycházeno z principu tzv. „Trojůhelníku zdraví“, který říká, že nerovnováha organismu vzniká v důsledku strukturních, chemických či mentálních poruch. A právě interakce mezi jednotlivými stranami trojůhelníku sehrála velkou roli při volbě nabízených služeb. Různé terapeutické profese se specializují obvykle pouze na jednu stranu trojúhelníku zdraví a jen zřídkakdy pokrývají i ostatní alternativní přístupy. Naší snahou je naopak řešit problém komplexně a celistvě, tak aby byly pokryty všechny klientovy potřeby.


Trojúhelník zdravíNemáte žádný problém? Nechcete nic řešit?

….nevadí, máme připravenou nabídku relaxačních masáží pro ty, kteří se chtějí na chvilku zastavit, odpočinout si, uvolnit zatuhlé namožené svaly a načerpat novou energii. Dopřejte si chvíle, kdy bude pečováno jenom o Vás. Snad každý z nás stojí o pohlazení, protože dotek je základní tělesná potřeba.


Žádná z nabízených služeb nediagnostikuje ani neléčí a tudíž není náhradou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.